Interior of large distribution warehouse with shelves stacked with palettes and goods ready for the market.

LOGISTYKA MAGAZYNOWA

Logistyka magazynowa

Usługi magazynowe są kluczowym elementem logistyki, pozwalającym na dystrybucje, składowanie towarów oraz inne procesy związane z przemieszczaniem i składowaniem towarów.

Wśród naszych usług oferujemy usługi magazynowe, w tym na magazynach czasowego składowania i składach celnych, pozwalających na elastyczny obrót towarami zgodnie z zapotrzebowaniem. Sieć współpracujących magazynów pozwala nam składować towary w całej Polsce, dzięki czemu możemy być bliżej Ciebie, skracając czas operacji logistycznych oraz redukując koszty transferu towarów.

Logistyka magazynowa to ważne ogniwo wspomagające transport. Szeroki wachlarz operacji magazynowych pozwala na optymalizację łańcucha dostaw, poprzez dostosowywanie i przepakowywanie towarów zgodnie z wymaganiami finalnych odbiorców.

Oferujemy wszelkie operacje związane z magazynowaniem tj. przeładunki, składowanie, etykietowanie, konfekcjonowanie, konsolidacje i dekonsolidacje oraz cross-dock.

W naszej ofercie magazynowej kładziemy duży nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo, dlatego oferujemy usługi jedynie na magazynach najwyższej klasy A.

freight-train-gaf45ffcf4_1920
Sprawdź nasze rozwiązania magazynowe już dzisiaj i przekonaj się o zaletach współpracy z nami.
Beautiful view of transportation lights on the road at night time

Masz pytanie ?

Napisz do nas sales@esseltis.pl
lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy